17-08-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. kadr i płac

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki

 

2-07-2021 Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowych.

[wykaz] 

[wyniki]

16-06-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. rozliczeń i egzekucji komorniczych

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 14.05.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

W dniu 14.05.2021 o 09:28  [link]