ZBGKiM w Rudzińcu informuje, że od dnia 05.05.2021r na okres 3 lat obowiązywać będzie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków : [link]