Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zarządza terenem rekreacyjnym na Jeziorem Pławniowickim

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2011 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec dla terenów zajętych pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe wynosi 17,00 zł/m2 rocznie

cennik- opłat za pole biwakowe

Stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

 

Udzielanie odpowiedzi na interwencję , skargi i zażalenia najemców następuje w ciągu: 

  • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają prowadzenia dodatkowych analiz,

  • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia obiektów składane na piśmie, które wymagają przyprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

KI kontrahent