Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków :

- Zgodnie z decyzją: GL.RET.070.7.29.2018 zatwierdzoną przez organ regulacyjny  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 1 stycznia 2021r :

 

Cena taryfy

netto

Cena dla mieszkańców

netto

Cena dla mieszkańców

brutto

1 m3 wody

4,50 zł

4,50 zł

4,86 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

2,73 zł

2,95 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

7,82 zł

7,82 zł

8,45 zł