16-06-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. rozliczeń i egzekucji komorniczych

Ogłoszenie

Kwestionariusz

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 14.05.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

W dniu 14.05.2021 o 09:28  [link]

ZBGKiM w Rudzińcu informuje, że od dnia 05.05.2021r na okres 3 lat obowiązywać będzie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków : [link]

 OGŁOSZENIE

 ZBGKiM w Rudzińcu informuje mieszkańców sołectwa PŁAWNIOWICE,

iż w związku z awarią sieci wodociągowej  na ulicy Leśnej  nastąpiła przerwa w dostawie wody,  rejonie: ul. Gliwickiej, Nowej, Nad Łąkami, Klubowej, Nad Kanałem, Nad Zalewem, Skotnickiej , Cmentarnej ,Leśnej

Planowane przywrócenie dostaw wody w dniu 18 lutego 2021 godz.15.00

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków :

- Zgodnie z decyzją: GL.RET.070.7.29.2018 zatwierdzoną przez organ regulacyjny  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 1 stycznia 2021r :

 

Cena taryfy

netto

Cena dla mieszkańców

netto

Cena dla mieszkańców

brutto

1 m3 wody

4,50 zł

4,50 zł

4,86 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

2,73 zł

2,95 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

7,82 zł

7,82 zł

8,45 zł