26-01-2023  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach [link]

 

16-12-2022  Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 22.12.2022 zakład będzie czynny od 7:30 do 15:30

 

17-08-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowej o nr 118/6 znajdującej się w Niewieszy z przeznaczeniem pod rekreację.

[ Link ]

[Wynik przetargu] 

23-06-2022 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główna Księgowa/Główny księgowy.

Sprostowanie do ogłoszenia

Ogłoszenie

Wyniki