ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 14.05.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

W dniu 14.05.2021 o 09:28  [link]