24-01-2024 Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony lub umowy najmu socjalnego lokalu za rok 2023 [link]