26-04-2024 Zarządzenie i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

[link do zarządzenia] [link do wykazu]