17-08-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowej o nr 118/6 znajdującej się w Niewieszy z przeznaczeniem pod rekreację.

[ Link ]

[Wynik przetargu] 

23-06-2022 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główna Księgowa/Główny księgowy.

Sprostowanie do ogłoszenia

Ogłoszenie

Wyniki

 

 

2-05-2022 ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 29.04.2022r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

[Zarządzenie]

1-02-2022 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent ds. gospodarki mieszkaniowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki