2-05-2022 ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 29.04.2022r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

[Zarządzenie]

1-02-2022 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent ds. gospodarki mieszkaniowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki

5-01-2022 Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, iż naturalne choinki świąteczne pozbawione wszelkich ozdób  można dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzińcu, ul. Leśna 6: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-18:00, piątek 7:30-13:30.

29-12-2021 Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2022 (piątek) zakład będzie nieczynny. W zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia.

22-12-2021 Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 24 GRUDNIA (piątek) zakład będzie nieczynny.