Category Archives: Aktualności

gru 15

Zakończyliśmy realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”

 30 listopada br. zostały zakończone prace stanowiące przedmiot projektu pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów … Read More

Posted in Aktualności | Leave a comment
wrz 26

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska … Read More

Posted in Aktualności, Dział mieszkaniowy | Leave a comment