16-12-2022  Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 22.12.2022 zakład będzie czynny od 7:30 do 15:30