17-08-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowej o nr 118/6 znajdującej się w Niewieszy z przeznaczeniem pod rekreację.

[ Link ]

[Wynik przetargu]