5-01-2022 Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, iż naturalne choinki świąteczne pozbawione wszelkich ozdób  można dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzińcu, ul. Leśna 6: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-18:00, piątek 7:30-13:30.