29-12-2021 Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2022 (piątek) zakład będzie nieczynny. W zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia.