2-07-2021 Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowych.

[wykaz] 

[wyniki]