paź 17

Odpowiedź na zapytanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „ Uzbrojenie otworów studziennych w miejscowości Niewiesze”

odpowiedź zapytanie

odpowiedź zał nr 1

odpowiedź zał nr 2

odpowiedź zał nr 3 przekrój hydrologiczny odpowiedź zał nr 3 studnia S4 odpowiedź zał nr 3 studnia S3 odpowiedź zał nr 3 studnia S2 bis

Posted in Aktualności, Przetrargi | Leave a comment
paź 07

Informacja o wizjach terenowych w miejsowości Niewiesze

Informuję, że w dniu dzisiejszym Pracownicy  firmy DMP  sp. z o.o. z Nieborowic rozpoczną wizje terenowe  związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. „Wymiana sieci wodociągowych cementowo- azbestowych”  w miejscowości Niewiesze.

ZBGKIM-Oświadczenie-osoby

Dyrektor ZBGKiM  w Rudzińcu

Krzysztof Szolich

Posted in Zimowe utrzymanie dróg | Leave a comment
paź 03

Informacja o wizjach terenowych w miejsowości Łany

Informuję, że w dniu dzisiejszym Pracownicy  firmy DMP  sp. z o.o. z Nieborowic rozpoczną wizje terenowe  związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. „Wymiana sieci wodociągowych cementowo- azbestowych”  w miejscowości Łany.

ZBGKIM-Oświadczenie-osoby

Dyrektor ZBGKiM  w Rudzińcu

Krzysztof Szolich

Posted in Aktualności | Leave a comment