5-Wywóz nieczystości płynnych

CENNIK ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH OD DNIA 01 MARCA 2013

KI usługi transportowe

POZA TERENEM GMINY RUDZINIEC

Ilość wywiezionych ścieki m3

Cena 1m3

Cena netto za usługę

Cena brutto za usługę

1 m3

29,02 zł

29,02 zł

31,34 zł

2 m3

29,02 zł

58,04 zł

62,68 zł

3 m3

23,15 zł

69,45 zł

75,01 zł

4 m3

23,15 zł

92,60 zł

100,01 zł

5 m3

23,15 zł

115,75 zł

125,01 zł

6 m3

23,15 zł

138,90 zł

150,01 zł

7 m3

23,15 zł

162,05 zł

175,01 zł

8 m3

23,15 zł

185,20 zł

200,02 zł

9 m3

23,15 zł

208,35 zł

225,02 zł

10 m3

23,15 zł

231,50 zł

250,02 zł

CENNIK ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH OD DNIA 01 MARCA 2013

NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 

ilość wywiezionych ścieki m3

Cena 1m3

Cena netto za usługę

Cena brutto za usługę

1 m3

24,07 zł

24,07 zł

26,00 zł

2 m3

24,07 zł

48,14 zł

51,99 zł

3 m3

18,20 zł

54,60 zł

58,97 zł

4 m3

18,20 zł

72,80 zł

78,62 zł

5 m3

18,20 zł

91,00 zł

98,28 zł

6 m3

18,20 zł

109,20 zł

117,94 zł

7 m3

18,20 zł

127,40 zł

137,59 zł

8 m3

18,20 zł

145,60 zł

157,25 zł

9 m3

18,20 zł

163,80 zł

176,90 zł

10 m3

18,20

182,00 zł

196,56 zł

Powrót