Category Archives: Aktualności

cze 13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ” WYMIANĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH CEMENTOWO – AZBESTOWYCH W SOŁECTWIE PŁAWNIOWICE – UL. BOCZNA, CICHA, PROSTA, WĄSKA, NOWA, POLNA”

  OGŁOSZENIE   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY   Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ … Read More

Posted in Aktualności, Przetrargi, trwające | Leave a comment
lut 26

KONKURS !!!

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Poniszowicach ogłaszają konkurs pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec – konkurs dotyczy nazwy zwyczajowej oraz znaku graficznego – loga dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad … Read More

Posted in Aktualności | Leave a comment